Без названия

Умови отримання будівельних ліцензій

 Для того, щоб займатися певним видом діяльності юридична особа ( будь-яка компанія чи товариство) та фізична особа- підприємець (ФОП) має отримати відповідну ліцензію, що дає йому право здійснювати ту чи іншу господарську діяльність, дотримуючись при цьому певних вимог.

Будівельна ліцензія – документ, який видається ДАБІ (Державною архітектурно-будівельною інспекцією) та надає право будівельним компаніям здійснювати будівництво об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками.

Закон України за №1817-VIII від 17.01.2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення містобудівної діяльності» вводить деякі зміни та нововеденя в будівництві об'єктів за класами наслідків та містить більш чіткі, але часом не дуже зрозумілі  для сприйняття та досить громіздкі та складні юридичні схеми та конструкції. Сробуємо розібратися які це нововведення і як отримати будівельну ліцензію.

Головна мета Закону 1817 VIII від 17.01.2017р.

 1. Перехід від категорій складності об'єктів будівництва до класів НАСЛІДКІВ (відповідальності).
 2. Перехід від трістадійної дозвільної системи (ПОВІДОМЛЕННЯ, декларація, дозвіл) до двостадійної (ПОВІДОМЛЕННЯ, дозвіл).
 3. Підвищення відповідальності як суб'єктів містобудування так и посадових осіб ОРГАНІВ Держархбудконтролю.

Визначення класів наслідків (відповідальності)

Основні моменти закону

 

На рівні Закону визначено...
 1. Об'єкти, які не можуть бути віднесені до незначного СС1 класу наслідків (відповідальності)
 2. Об'єкти, які обов'язково відносяться до значного класу наслідків ССЗ (відповідальності)
 3. Клас наслідків визначається для кожного об'єкта - будинку, будівлі, споруди будь-якого призначення, їхніх частин, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).
Перелік будівельних робіт, які не потребують документів
 • Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Переліку будівельних робіт, які не потребують документів, що дають право на їх виконання, та після закінчення яких об'єкт не підлягає прийняттю в експлуатацію» від 7 червня 2017 р. № 406
 • Стосується технічно нескладних об'єктів, окремих робіт на об'єктах, зданих в експлуатацію, приватного сектору, або з питань суспільної необхідності чи невідкладності тощо
 • Перелік не поширюється на об'єкти, віднесені до пам'яток культурної спадщини. Виконання будівельних робіт повинно здійснюватися з дотриманням вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил
Збільшення штрафних санкцій за порушення законодавства у сфері містобудівної діяльності.
 1.  До 10.06.2017 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» Виконання будівельних робіт без реєстрації декларації про початок виконання таких робіт, а також наведення недостовірних даних у зазначеній декларації на об'єктах 111 категорії складності - у розмірі дев'яноста прожиткових мінімумів для працездатних осіб
 2. Після 10.06.2017 ЗУ «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» Виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання на об'єктах, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми наслідками (СС2), - у розмірі трьохсот сімдесятипрожиткових мінімумів для працездатних осіб
Відповідальність посадових осіб Держархбудінспекції
 • Дисциплінарна. Ст. 66 ЗУ «Про державну службу»
  • зауваження;
  • догана;
  • попередження про неповну службову відповідність;
  • звільнення з посади державної служби
 • АдміністративнаСт.166-10 КУпАП(Порушення вимог законодавства з питань видачі документів дозвільного характеру)
  • Штраф від тридцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • Кримінальна
  • Стаття364 КК України (Зловживання владою або службовим становищем)
  • Стаття367 КК України (Службова недбалість)
Відповідальність посадових осіб органів Держархбудконтролю
 • Дисциплінарна . Ст 147 К3пП (Стягнення за порушення трудової дисципліни)
  • догана;
  • звільнення.
  • Підп. 3, 4 ч. 12 ст. 41 3У «Про регулювання містобудівної діяльності»
 • Адміністративна. Ч. 4 Ст 96-1 КУпАП (ДАБІ)
  • Порушення вимог закону та строків видачі дозволу, реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації та видачі сертифіката ... Від п'ятисот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян
 • Кримінальна
  • Cт 364 КК України(Зловживання владою або службовим становищем)
  • Стаття 367 КК України (Службова недбалість)
Періодичність проведення планових перевірок

Постанова КМУ «Про затвердження критерію, за яким оцінюється ступінь) ризику від провадження господарської діяльності у сфері містобудування, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) органами ДАБК» від 7 червня 2017 р. № 399

 • ВИСОКИЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до значного класу наслідків (відповідальності) - ССЗ. ➤ Перевірка не частіше одного разу на два роки
 • СЕРЕДНІЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до середнього класу наслідків (відповідальності) - СС2. ➤ не частіше одного разу на три роки
 • НЕЗНАЧНИЙ
  • відносяться суб'єкти, які здійснюють діяльність на об'єкті, віднесеного до незначного класу наслідків (відповідальності) - СС1. ➤ не частіше одного разу на п'ять років

Періодичність проведення планових перевірок, встановлюється на конкретних об'єктах, господарська діяльність на яких може здійснюватись одним або різними суб'єктами господарювання

Нові підстави для анулювання дозволу на будівництво

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 від 7 червня 2017 р. № 404

 1. об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними (СС1) та які будуються на підставі будівельного паспорта - Повідомлення про початок виконання будівельних робіт
 2. об'єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з середніми (СС2) та значними (СС3) - Дозвіл на виконання будівельних робіт

Передбачено норму щодо можливості подачі через електронну систему здійснення декларативних та дозвільних процедур в будівництві

Нові підстави для анулювання дозволу: - скасування містобудівних умов та обмежень - систематичне (два і більше разів підряд) перешкоджання проведенню перевірки посадовими особами органу державного архітектурно-будівельного контролю

Усунення порушень, виявлених під час здійснення контролю
 • До набрання чинності змін -  Інспектор на власний розсуд встановлює термін на усунення порушення
 • Після набрання чинності змін - Термін на усунення порушення встановлюється згідно з Додатком до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого пКМУ від 23.05.2011 № 55
Розмежування повноважень держархбудконтролю та нагляду
 • Структурні підрозділи виконавчих органів сільських, селищних та міських рад (з чисельністю населення до 50 тис.) - СС1 на території відповідних населених пунктів
 • Структурні підрозділи виконавчих органів міських рад (з чисельністю населення понад 50 тис.) - СС1та СС2на території відповідних населених пунктів
 • Структурні підрозділи київської та севастопольської міських державних адміністрацій - СС1та СС2в межах міст Києва та Севастополя
 • Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань держархбудконтролю та нагляду - СС1 , СС2СС3 за межами населених пунктів та на територіях кількох адміністративно – територіальних одиниць. У випадку не утворення структурних підрозділів на місцях, повноваження здійснюються ДА інженерно-транспортної інфраструктури, у тому числі тих, що належать до складу комплексу (будови).

Держархбудіспекцією презентовано нові правила в будівництві відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності», яка представлена нижче. Використано матеріали з сайту www.dabi.gov.ua

Ви можете продивитсь презентацію,  або відкрити документ PDF по посиланню нижче. Також Вас може зацікавити новий ДБН В.1.2-14:2018. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

Основні нововведення в законодавстві в контексті Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності» від 17 січня 2017 року № 1817-VIII.

 

ДБН В.1.2-14:2018.
Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів.
Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд.

 

Строк дії будівелних ліцензій

Зараз чинні ліцензії не мають строку дії, а тому процедура отримання ліцензії є досить складною та довготривалою.

 

Проядок оформленя будівельної ліцензії

Оформлення ліцензії здійснюється кількома етапами:

 1. Спочатку Ви подаєте заяву та відповідні документи.
 2. Створюється ліцензійна комісія.
 3. Ваша заява розглядається протягом 10 робочих днів з дня її надходження.
 4. Перевірка наданих документів протягом 10 робочих днів на відповідність ліцензійним умовам.
 5. Готується відповідний висновок.
 6. Протягом семи робочих днів з дати надходження висновку, приймається рішення про видачу ліцензії.
 7. Повідомлення заявника про результат.

Але важливо зазначити, що під час проходження усіх етапів, ваша заява і документи можуть бути повернені, а розгляд зупинено, передбачити і допомогти в чому, зможуть тільки професіонали, котрі мають системний підхід до вирішення питання та неабиякий досвід.

Отже, для отримання ліцензії до заяви додаються відомості про:

 • виробничо-технічну базу;
 • склад працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем;
 • технологію виробництва;
 • інформаційно-правове забезпечення;
 • наявну систему контролю якості виконання робіт.

Для відокремленого підрозділу зазначені відомості виконуються окремо.

Окрім цього, ліцензіат має дотримуватися ряд окремих вимог, що залежать від виду будівництва. Особливі вимоги встановлені до  будівництва транспортної та інженерної інфраструктури і до виконання будівельних та монтажних робіт загального призначення.

 

Загальні вимоги включають в себе:

 • інформацію про досвід роботи;
 • кількість виконаних об’єктів;
 • організаційні вимоги щодо наявності організаційної структури суб’єкта господарювання та підрозділів відповідно до переліку робіт, положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій працівників, укладених трудових договорів з усіма найманими працівниками; національних стандартів, будівельних норм; виробничих приміщень, засобів виробництва; документа, який підтверджує впровадження системи управління якістю продукції;
 • кадрові вимоги до керівників, професіоналів та фахівців;
 • технологічні вимоги стосовно наявності будівельних машин, устаткування, пристроїв та інструменту; дотриманням законодавства під час виконання робіт та дотримання вимог із забезпечення промислової безпеки та охорони праці.

Тож, як бачите, вимоги є достатньо жорсткими, а сам процес – достатньо ускладненим, що спонукає звернутися до професійної допомоги спеціалістів компанії Law Empire, котрі проведуть комплексну перевірку документів, дотримання всіх вимог та зможуть надати повний юридичний супровід отримання будівельної ліцензії.

 Наші ціни та терміни виконання робіт.