Дозвіл на будівництво Термін виконання від 2 днів Вартість от 4500 грн

ПОСТАНОВА від 13 квітня 2011 року № 466 Київ

На які види робіт необхідно отримувати дозвіл.

Відповідно до чинного законодавства України дозвіл на будівельні роботи необхідно отримувати при виконанні робіт з нового будівництва, а також розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення та капітального ремонту будівель і споруд.

Будівельні роботи– це роботи з нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту.

Під розширенням розуміється будівництво додаткових приміщень, будівель і споруд, що зводяться в рамках єдиного будівельного комплекса.Под реконструкцією маються на увазі будівельні роботи, пов’язані зі зміною призначення об’єкта в межах існуючих будівельних габаритів (складовою частиною реконструкції може бути капітальний ремонт об’єкта) .Під реставрацією розуміється повне або часткове відновлення об’єкта, в т.ч. пам’ятки архітектури (капітальний ремонт може бути складовою частиною реставрації).

Виконання будівельних робіт без дозволу, а також робіт, не зазначених у дозволі на будівництво, в т.ч. після закінчення терміну дозволу (без перереєстрації), вважається самовільним і тягне за собою відповідальність згідно із законодавством України.

Будівельні роботи можуть проводитися замовником після отримання документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію та:

 • Подання замовником повідомлення про початок виконання будівельних робіт Державній архітектурно-будівельній інспекції або її територіальному органу за місцезнаходженням об’єкта будівництва – щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт , згідно з переліком об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання відповідного повідомлення про нача ле виконання будівельних робіт;
 • Реєстрації відповідної Інспекцією декларації – щодо об’єктів будівництва, що належать до I-III категорії складності;
 • Видачі замовнику Інспекцією дозволу на виконання будівельних робіт – щодо об’єктів будівництва, що належать до IV і V категорії складності.

Повідомлення про початок виконання будівельних робіт.
Не пізніше ніж за один календарний день до початку здійснення будівельних робіт по об’єктах, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, які не потребують реєстрації декларації або отримання дозволу на виконання будівельних робіт, включених до переліку об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виробництва будівельних робіт (про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт), замовник (його уповноважена особа) подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції повідомлення (про початок виконання будівельних робіт, про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних робіт).

Декларація на початок будівельних робіт
Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації. Інспекція протягом п’яти робочих днів з дня надходження декларації перевіряє повноту даних, зазначених у декларації, і реєструє її.

Дозвіл на виконання будівельних робіт.
Дозвіл на виконання будівельних робіт видається на безоплатній основі Інспекцією за місцезнаходженням об’єкта. Для отримання дозволу замовник (його уповноважена особа) має право подати особисто або надіслати рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції за місцезнаходженням об’єкта заяву про отримання дозволу.

До заяви додаються:

 • Копія документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія договору суперфіцію;
 • Проектна документація на будівництво, розроблена і затверджена в установленому законодавством порядку;
 • Копія документа, що посвідчує право власності на будівлю або споруду, або письмова згода його власника на проведення будівельних робіт у разі реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єкта;
 • Копія ліцензії, яка дає право на виконання будівельних робіт, засвідчена в установленому порядку;
 • Копії документів про призначення осіб, відповідальних за виробництво будівельних робіт, осіб, які здійснюють авторський і технічний нагляд;
 • Копії кваліфікаційних сертифікатів, завірені в установленому порядку, подаються з 1 червня 2012 року Інспекція протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви приймає рішення про надання дозволу або відмову в його видачі.

Дозвіл на підготовчі роботи
Підготовчі роботи – це роботи по підготовці земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, вишукувальні роботи, роботи зі спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, облаштування під’їзних шляхів, складування будівельних матеріалів, підведення тимчасових інженерних мереж, а також з винесення інженерних мереж та уд лению зелених насаджень.

Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт.
Повідомлення про початок виконання підготовчих робіт, крім винесення інженерних мереж та видалення зелених насаджень, готується замовником і подається замовником (його уповноваженою особою) особисто або надсилається рекомендованим листом з описом вкладення не пізніше, ніж за один календарний день до початку здійснення підготовчих робіт до Інспекції по місцезнаходженням об’єкта будівництва.

Декларація про початок виконання підготовчих робіт.
Замовник (його уповноважена особа) заповнює і подає особисто або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до Інспекції два примірники декларації про початок виконання підготовчих робіт. Реєстрацію декларації проводить Інспекція за місцезнаходженням об’єкта на безоплатній основі.

Ми готові допомогти Вам:

 • Підготувати та подати повідомлення про початок виконання підготовчих робіт;
 • Підготувати та подати повідомлення про початок виконання будівельних робіт;
 • Заповнити та подати декларацію про початок виконання підготовчих робіт;
 • Заповнити та подати декларацію про початок виконання будівельних робіт;
 • Отримати дозвіл на будівельні роботи.